Ambulancia pneumoonkologická I.

Nemocnica Ružinov

blok D I. posch.

Lekári:

MUDr. Marian Marták, MUDr. Milada Veselá, MUDr.Lýdia Ďorďayová , MUDr.Zuzana Šviheľová - Lišková

Sestrička:

Zuzana Blahová, Mgr. Henrieta Mésárošová

Tel.č:

02/ 482 34 381
Odbery krvi na laboratórne vyšetrenia od 7.00, nalačno.
Dlhodobo užívané lieky pred odberom môžete užiť.