Ambulancia pneumoonkologická II.

Nemocnica Ružinov

blok D I. posch.

Lekári:

MUDr. Peter Kasan, MUDr. Mária Černá, MUDr.Lucia Denková, MUDr.Radka Radecká

Sestrička:

Kvetoslava Šetinová, Mária Švihelová

Tel.č:

02/ 48 234 860
Odbery krvi na laboratórne vyšetrenia od 7.00 nalačno. Dlhodobo užívané lieky pred odberom môžete užiť.