Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a perinatálnym rizikom

Nemocnica Ružinov

Nemocničná poliklinika, prízemie, číslo dverí 1074

Lekári:

MUDr. Eva Bieliková
MUDr. Eva Dzurilová
MUDr. Renáta Sečkárová
MUDr. Adriana Šitinová

Sestrička:

Emília Takáčová

Tel.č:

02/48234136
Nevyšetrujeme pacientov s príznakmi akútnej infekcie.
Lekárky sa striedajú
7.00 - 8.00 odbery, príprava ambulancie