Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a perinatálnym rizikom

Nemocnica Ružinov

Nemocničná poliklinika, prízemie, číslo dverí 1074

Lekári:

V ambulancii sa strieda viacero atestovaných lekárov z Novorodeneckého oddelenia

Sestrička:

Emília Takáčová

Tel.č:

02/48234136
Nevyšetrujeme pacientov s príznakmi akútnej infekcie.
Lekárky sa striedajú