Ambulancia pre fyzikálnu terapiu

Nemocnica Staré Mesto

Blok CH, 2. posch.

Lekári:

MUDr. Daniela Brezová, MUDr. Irena Štofková

Sestrička:

Tel.č:

02 /57 290 216

objednávanie pacientov telefonicky denne od 10,00 – 11,00 hod.
Odbery denne 7.00 - 7.30
 

Liečebné metódy: fototerapia

1.UVB-311 nm fototerapia celotelová alebo parciálna

2.UVB-311 nm v kombinácii s kúpeľmi /dolné, dechtové/

3.Kombinácia UVA + UVB terapie

4.Fotochemoterapia - kombinácia perorálnej a lokálnej aplikácie

5.Fotodiagnostické testy

Indikácie liečby:Psoriáza, Atopický ekzém, Parapsoriasis areata, Pityriasis lichenoides chronica, Mycosis fungoides, Vitiligo, Alopecia areata, Lichen ruber planus, Granuloma anulare, Reakcia graft versus host, Urticaria pigmentosa, Prurigo nodularis, Lymfomatoidná papulóza, Tlaková urtikária, Hydroa vacciniformia, Aktinické prurigo, Aktinický retikuloid, Erytropoetická protoporfýria