Ambulancia pre neurodegeneratívne ochorenia Centrum pre diagnostiku a liečbu sclerosis multiplex

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vľavo blok H, prízemie vpravo

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Č.d./kl./amb.DeňLekárHodiny
miestnosť č. 21 / tel. klapka 304, 195štvrtokMUDr. Stanislav Šutovský, PhD.13:30-15:30
miestnosť č. 33 / tel. klapka 215, tel. 0917 992270pondelok-piatokMUDr. Daniela Čopíková-Cudráková7:00-15:30
MUDr. Andrea Megová
MUDr. Viera Volaříková