Ambulancia pre poruchy hemostázy II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica I.poschodie, č. dv. 123

Lekári:

MUDr. Tatiana Prigancová, MUDr. Zuzana Sninská, PhD., Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Denisa Jankovičová

Sestrička:

Sidónia Domonkošová

Tel.č:

02/ 68 67 3342