Ambulancia pre rizikových novorodencov II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika,č. dv. 7

Lekári:

MUDr. Zuzana Závodská,

Sestrička:

Jankovičová Alena

Tel.č:

02/ 68 67 2518
Po príchode sa hlásiť na ambulancii č. 6