Ambulancia úrazovej chirurgie

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 18

Lekári:

MUDr. Ernest Sivík, MUDr. Boris Ševcech, MUDr. Libor Sestrienka, Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD., MUDr. Marián Šajter

Sestrička:

Fridrichová Marta, Borsódyová Zita

Tel.č:

02/ 68 67 2616

8.00 - 9.00 prijímanie objednaných pacientov