Ambulancia úrazovej chirurgie

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 18

Lekári:

MUDr. Boris Ševcech, MUDr. Libor Sestrienka, PhD., MUDr. Marián Šajter, MUDr. Zuzana Baková, MUDr. Róbert Kopper, MUDr. Richard Schuster, MUDr. Agáta Bandárová

Sestrička:

Borsódyová Zita, Mgr. Silvia Šípošová

Tel.č:

02/ 68 67 2616

8.00 - 9.00 prijímanie objednaných pacientov