Ambulancia všeobecného lekára

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 268

Lekári:

MUDr. Etela Šlehovská

Sestrička:

Jana Demčáková

Tel.č:

02/ 59 54 2980
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.