Ambulancia všeobecnej chirurgie blok "G"

Nemocnica Staré Mesto

"blok ""G"", zvýšené prízemie"

Lekári:

MUDr. Vladimír Kostka, MHA, MUDr. Vladimír Smolen, Doc. MUDr. Čambal, PhD. MHA, , MUDr. Richard Reis, PhD., MUDr. Alexander Škoda, MPH, Doc. MUDr. Luděk Vrtík, CSc., MUDr. Jaroslav Šimo, MUDr. Ivan Satko, MUDr. Olena Ladičová, MUDr. Boris Hrbatý, PhD., MUDr. Nataliya Shilova

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 608

Nepretržitá prevádzka. Pohotovosť od 15.30 - 7.00