Ambulancia všeobecnej chirurgie blok "G"

Nemocnica Staré Mesto

"blok ""G"", zvýšené prízemie"

Lekári:

Podľa rozpisu služieb.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 608