Ambulancia všeobecnej chirurgie - ženy

Nemocnica Staré Mesto

Prízemie I. chirurgickej kliniky, ženy č. dv.: 8

Lekári:

Podľa rozpisu služieb.

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 481
Nepretržitá prevádzka. Pohotovosť od 15.30 - 7.00
Preväzy a kontroly v pracovné dni od 7.00 do 12.00, víkendy a sviatky od 9.00 do 12.00
Ambulancia poskytuje starostlivosť o chirurgických pacientov nepretržite v celej škále odboru chirurgia – ošetrovanie rán, traumatologická starostlivosť, starostlivosť o cievnych, onkologických pacientov, konzultačná činnosť a zabezpečuje nepretržitú lekársku starostlivosť počas pracovných dní a dní pracovného voľna.