Ambulancie klinickej genetiky

Nemocnica Staré Mesto

Americké nám. 3., posledný vchod 1. posch

Lekári:

MUDr. Michaela Pietrzyková, MUDr.Katarína Melišová, MUDr.Iveta Mlkvá

Sestrička:

Valéria Krascsenitsová, Vladimíra Hecková

Tel.č:

02/ 52 96 8855
Pacienti sú na genetické vyšetrenie alebo na genetickú konzultáciu objednávaní telefonicky, písomne alebo osobne. K objednaniu je potrebné písomné doporučenie ošetrujúceho lekára. Vyšetrenia a konzultácie sa poskytujú aj na vlastnú žiadosť pacienta ako platené služby.