Bronchoskopické pracovisko

Nemocnica Ružinov

Blok D, 1. poschodie nemocničnej polikliniky časť C

Lekári:

doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., MUDr. Juraj Demian, PhD., MUDr. Ivan Čavarga, PhD.

Sestrička:

Helena Mundiová, Katarína Žvachová, Anna Horváthová

Tel.č:

02/ 48 234 478
Prestávka 12.00 - 12.30