Centrum pre biologickú liečbu, IBD ambulancia, Hepatologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén (-1 posch.) monobloku , č. dverí 10

Lekári:

MUDr. Martin Huorka, CSc.
doc.MUDr. Tomáš Koller, PhD.
MUDr. Eva Lazarová

Sestrička:

Alexandra Garlíková, dipl.s.

Tel.č:

02/ 48 234 905
Prestávka: 12:30 – 13:00
Informácie o výsledkoch a objednávanie sa pacientov denne len od 13:00 do 14:30 osobne alebo na tel. 02/48 234 770
Každú stredu 14:00 - 15:30 klinický seminár