Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 205

Lekári:

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., MPH, MUDr. Ľubomír Soják, MUDr. Matej Bendžala, PhD.

Sestrička:

Slávka Dušánková, Daniela Játiová

Tel.č:

02/ 59 54 2960, 2951, 2403
Odber krvi po telefonickom objednaní denne v dopoludňajších hodinách