Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 205

Lekári:

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., MPH, MUDr. Ľubomír Soják

Sestrička:

Tel.č:

02/ 59 54 2960, 2951, 2403
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bola ambulancia dočasne premiestnená do priestorov polikliniky, poschodie, č.dv. 205. Odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.