Centrum pre neuromuskulárne ochorenia

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 026

Lekári:

MUDr. Ivan Martinka, MUDr. Veronika Otrubová

Sestrička:

Tel.č:

02/48 234 960/757
Vedúci centra: Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., ordinuje na 11. poschodí NK SZU denne 7.00 - 13.30. Kontakt: 02/ 48 234 603

Odbery denne 07.00 - 09.00
Prestávka 13.00 - 13.30