Chirurgická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 110

Lekári:

MUDr. Ivan Brychta, PhD., MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH, MUDr. Juraj Durdík, FRCS, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA, MUDr. Peter Sedlák, Prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

Sestrička:

Mgr. Šarlota Lešková

Tel.č:

02/ 59 54 2468
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.
Ambulancia len pre objednaných pacientov.