Chirurgická ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 112

Lekári:

lekári chirurgickej kliniky

Sestrička:

Frederika Gunárová, Elena Heššová

Tel.č:

02/ 59 54 2810