Cievna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 14

Lekári:

Pondelok: MUDr. Oravcová Lenka, PhD.  /MUDr. Dubravská Zlatica PhD., MBA
Utorok: MUDr. Hasillová Natália
Streda: MUDr. Struhárová Katarína, PhD., MBA
Štvrtok: MUDr. Širolová Katarína/MUDr. Dubravská Zlatica PhD., MBA
Piatok: MUDr. Oravcová Lenka, PhD.

Sestrička:

Mgr. Jana Neumarová

Tel.č:

02/ 68 67 2519
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod