Cvičenia pre osoby s postcovidovým syndrómom

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie UNB v Nemocnici  Ružinov od začiatku pandémie poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pacientom s ochorením COVID 19 na jednotlivých oddeleniach našej nemocnice. Vzhľadom na potrebu následnej zdravotnej starostlivosti o týchto pacientov, aj o tých, ktorých ochorenie si nevyžiadalo hospitalizáciu, sme začali na našom pracovisku poskytovať program komplexnej rehabilitačnej starostlivosti pacientom s pretrvávajúcimi ťažkosťami v zmysle dušnosti, malej tolerancie záťaže,  rýchlej unaviteľnosti a dekompenzácie chronických ťažkostí.

Pri vstupnom vyšetrení lekár zhodnotí priebeh ochorenia, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, reziduálne postCovidové ťažkosti v zmysle postihnutia respiračného, pohybového, neurologického, kardiovaskulárneho a iných systémov. Objektívnym vyšetrením zistí dysfunkcie v jednotlivých systémoch, poruchy dychového stereotypu, zrealizuje základné testy na určenie aeróbnej kapacity- výkonnosti.

Zostaví rehabilitačný program a plán, ktorý okrem režimových odporúčaní obsahuje individuálne cvičenia: techniky respiračnej fyzioterapie, korekciu dychového stereotypu , zlepšenie mobility v oblasti hrudníka, pohybovú terapiu (vytrvalostný tréning na zlepšenie celkovej kondície, a silový tréning na posilnenie oslabených svalových skupín). Súčasťou rhb programu je aj fyzikálna terapia (využitie energie tepelnej, svetelnej, mechanickej, magnetickej a pod.) na ovplyvnenie jednotlivých patológii. Pre pacientov po prekonanej COVID 19 pneumónii je určený aj plne robotizovaný laser MLS triedy 8, ktorými svojimi antiedémovým a biostimulačnými účinkami prispieva k regenerácii pľúcneho tkaniva po prekonaní ochorenia.

Na vyšetrenie k lekárovi sa môžete objednať na t. č. 02/48234395 v čase 13,00-14,30 hod. Na vyšetrenie je potrebné priniesť predchádzajúcu dokumentáciu- vyšetrenie pneumológa, even. iného špecialistu, výsledky zobrazovacích vyšetrení (Rtg, CT, HRCT), funkčné vyšetrenia, ak boli realizované (spirometria, a pod).

Naši fyzioterapeuti pripravili pre pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 sériu inštruktážnych videí zameraných na pľúcnu rehabilitáciu v domácom prostredí.

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYbiWPfBQnQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtEb3ATQO2k

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4lRgOVAjIs

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt37Rf7ihSM

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AIZEzkZ14Q