Detská odborná ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 130

Lekári:

MUDr. Soňa Caňová, MUDr. Oto Ürge, MUDr. Adriana Nogeová, Prof. MUDr. Katarína Furková,

Sestrička:

Pařenicová Iveta

Tel.č:

02/ 68 67 3018
Odber biologického materiálu denne 7.00 - 8.00