Diabetologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 260

Lekári:

MUDr. Katarína Černá, MHA

Sestrička:

Bc. Eva Lacinová, Kateřina Rajchmanová

Tel.č:

02/ 59 54 2385

Denne 7.15 - 8.00 odbery krvi

Objednajte si prosím termín Vašej návštevy ambulancie na presný čas. Zabráňme tým zgrupovaniu pacientov v čakárni.

Dovolenka 27., 28.12.