Dočasné presťahovanie ambulancií v Ružinove

Ambulancia chirurgie ruky je dočasne presťahovaná do nemocničnej polikliniky na I.poschodí v priestoroch urologických ambulancií č.dverí 132.
Ambulancia plastickej chirurgie dospelých je presťahovaná na I.poschodí nemocničnej polikliniky č. dverí 99.