Dočasné uzavretie pracoviska kardiokomplexu v Nemocnici Ružinov


Z technických príčin sme museli dočasne uzavrieť pracovisko kardiokomplexu kde sa realizujú ECHO, holter a EKG vyšetrenia. Pacientov, ktorí mali naplánovaný termín vyšetrenia prosíme o trpezlivosť a zároveň ich žiadame kontaktovať našich pracovníkov na tel. čísle: 02/48 234 672. Toto obmedzenie sa netýka akútnych pacientov, ktorí sú i naďalej riešení bezodkladne v dočasných priestoroch v Nemocnici Ružinov.