Dodržiavanie opatrení

Všetkých pacientov, ktorí prichádzajú do Univerzitnej nemocnice Bratislava, by sme chceli požiadať, aby si so sebou priniesli platný certifikát o antigénovom  testovaní s negatívnym výsledkom, alebo platné potvrdeníe PCR testu s negatívnym výsledkom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na výnimky, ktoré sú uvedené vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a to je napríklad dieťa do desiatich rokov veku, osoba s mentálnym postihnutím, osoba s autistickou poruchou,  onkologickí pacienti prichádzajúci na chemoterapiu, a pod., pacient prichádzajúci na neodkladné lekárske vyšetrenie alebo preventívnu prehliadku a osoba prihadzajúca na vykonanie testu na COVID-19.

Opatrenia sú platné od 2.11. do 9.11. 2020 do 1:00 hod, prosím všetkých pacientov o ich dodržiavanie.

Ďakujeme za pochopenie.