Echokardiografia I (TTE,TEE)

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku A, č.dv 17

Lekári:

doc.MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
MUDr. Eva Akubžanová
MUDr. Ján Páleš, PhD.

Sestrička:

Tatiana Toráňová

Tel.č:

02 /48 234 184

Informácie o výsledkoch sa podávajú po 14:00
Objednávanie na ECHO vyšetrenie od 13:30 do 14:30 hod.