Echokardiografia I (TTE,TEE)

Nemocnica Ružinov

suterén monobloku A, č.dv 17

Lekári:

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
MUDr. Eva Akubžanová
MUDr. Anton Dlesk, PhD.
MUDr. Ondrej Beňačka

Sestrička:

Marta Štefanovská, Tatiana Toráňová

Tel.č:

02 /48 234 184