EEG

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 044

Lekári:

MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc., MUDr. Silvia Mehešová

Sestrička:

Tel.č:

02/48234189