EKG a TK holter

Nemocnica Staré Mesto

I. poschodie, pavilón CH

Lekári:

Sestrička:

Tel.č: