EKG miestnosť

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 12

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

24 hodín denne