Endokrinologická ambulancia I.

Nemocnica Ružinov

I. posch.nemocničnej polikliniky, č. dv. 109

Lekári:

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH.. FRCP, FEFIM
MUDr. Patrícia Páleníková, PhD.

Sestrička:

Zuzana Kunáková

Tel.č:

02 /48 234 827

Odbery - denne 06:30 – 08:00
Obedová prestávka od 12:30 do 13:00
Každú stredu od 14:00 do 15:30 je klinický seminár
USG štítnej žľazy – v utorok a štvrtok 13:00 – 14:30 na USG ambulancii našej kliniky (suterén, chodba Gastroenterologicko-hepatologického odd., č. dv. 28)