Endokrinologická ambulancia II.

prízemie, prechodová chodba do polikliniky, č.dv. 1060

Lekári:


Doc.MUDr. Martin Kužma, PhD.

Sestrička:

Mgr. Katarína Jerzová

Tel.č:

02/ 48 234 639
07.00 - 08.00 odbery sa realizujú na Endokrinologickej ambulancii č. 1, prvé poschodie č. 109
Prestávka 12.30 - 13.00
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár