Endokrinologická ambulancia II.

prízemie, prechodová chodba do polikliniky, č.dv. 1060

Lekári:

doc.MUDr. Martin Kužma, PhD.

Sestrička:

Mgr. Katarína Jerzová

Tel.č:

02/ 48 234 639

Odbery denne: 06:30 – 07:30
Obedová prestávka: 12:30 – 13:00
Každú stredu od 14:00 je klinický seminár
USG štítnej žľazy a punkcie štítnej žľazy – STREDA od 12:30 do 13:30 (suterén Nemocnice Ružinov, Gastroenterologicko-hepatologického odd., č.dv. 28)
Denzitometria: 1. poschodie polikliniky, č. dv. 107 (termín sa objednáva vopred na tel. 02 / 48 234 807)