Endoskopia – Gastroskopia - Kolonoskopia

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH, 1. Poschodie, č. dverí 59, 60

Lekári:

Doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD., MUDr. Stela Hlinštáková, PhD.,

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 503, -309