Endoskopia I. Internej kliniky

Nemocnica Staré Mesto

I. poschodie, pavilón CH, č. dv. 59 a 60

Lekári:

MUDr. Ján Kovács, MUDr. Zuzana Pekarovičová, PhD., MUDr. Doc. Ľudovít Lukáč, MUDr. Milan Vyskočil

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 503