Ergometria

Nemocnica Staré Mesto

I. poschodie pavilón CH.

Lekári:

MUDr. Adriana Reptová, MUDr. Viera Kasperová, MUDr. Peter Penz

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 518