Foniatrická a tinitologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 121

Lekári:

MUDr. Ľubica Šuchová, PhD., MUDr. Zuzana Volmutová

Sestrička:

Struková Helena

Tel.č:

02/ 68 67 2507