Fonochirurgická ORL ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika, I. poschodie, č. dv. 128/B

Lekári:

MUDr. Lukáš Varga, MUDr. Zuzana Polgárová, MUDr. Lužáková, MUDr. Ľubica Šuchová, MUDr. Kuklová, MUDr. Gabriela Pavlovčínová, MUDr. Matej Babinec

Sestrička:

Lýdia Horváthová

Tel.č:

02/ 68 67 2525