Funkčná diagnostika ergometria, Holter

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie polikliniky, č. dv. 149

Lekári:

prim. MUDr. Ladislav Šabo

Sestrička:

Veronika Veselá, Iveta Geršičová, Daniela Hermanová

Tel.č:

02/ 59 54 2638
ergometria, holter