Funkčná diagnostika KPF

Nemocnica Ružinov

blok D - prízemie , č. dverí 0093, 0094, 0095,0096 a 0099

Lekári:

Prof.MUDr-.Peter Krištúfek, CSc

Sestrička:

Tel.č:

02/48234332
Funkčná diagnostika, Bronchokonstrikčný test č. dv. 0093
Ergometria č. dv. 0094
Spirometria č. dv. 0095
Celotelová pletysmografia č. dv. 0096
Difúzia č. dv. 0099