Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Endoskopia 1.posch., č. dv. 107

Lekári:

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Marián Oltman, PhD., MUDr. Ľudovít Jančula, CSc.,MUDr. Barbora Norek, PhD.

Sestrička:

Figurová Blažena

Tel.č:

02/ 68 67 3561
7.00 - 10.00 odbery
8.00 - 9.00 príjem pacientov