Gastroskopická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Endoskopia 1.posch., č. dv. 119

Lekári:

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Igor Páv, MUDr. Daniel Malík, MUDr. Tatiana Novotná

Sestrička:

endoskopické sestry sa striedajú

Tel.č:

02/ 68 67 3564