Gerontopsychiatrická ambulancia

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 033

Lekári:

Doc. MUDr. Ondriášová, PhD.

Sestrička:

Mgr. Eva Franková, Milota Glatzová

Tel.č:

02/48 234 749
Ranná porada 7.00 - 8.00
Prestávka 12.00 - 12.30