Granty pre zdravotníkov Univerzitnej nemocnie Bratislava budú dostupnejšie

granty
Obrázok ku správe: Granty pre zdravotníkov Univerzitnej nemocnie Bratislava budú dostupnejšie

Neustále vzdelávanie zdravotníkov je zásadnou podmienkou skvalitňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a tiež zohráva významnú úlohu v odbornom a kariérnom raste lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Stratégia globálnych grantov a ich udeľovanie predstavujú široké spektrum možností, ktoré sa v mnohých prípadoch môžu zdať nedostupné, navyše získanie takýchto grantov predstavuje náročný byrokratický proces. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA chce prostredníctvom grantov rozvíjať medicínske vzdelávania, naplniť vzdelávacie potreby a v konečnom dôsledku tak zlepšiť starostlivosť o pacientov.

„Uvedomujem si, že je dôležité, aby mali naši zdravotníci prístup k včasným vzdelávacím projektom, ktoré im pomôžu zlepšiť starostlivosť o pacientov, podporia ich odborný rast a rozšíria ich poznatky, ktoré ocenia najmä pacienti a tiež sa týmto spôsobom zvýši kredit našej nemocnice,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.

Pre zjednodušenie procesov získania grantov a zabezpečenie všetkých potrebných náležitostí je od 1.6.2022 v Univerzitnej nemocnici Bratislava vytvorená sekcia poskytovania grantov, ktorá bude slúžiť všetkým zdravotníkov, ktorí prejavia záujem o zapojenie sa do vyhlásených grantových programov.

„Ako lekár mám osobnú skúsenosť so žiadosťami o pridelenie grantov, ktoré mali slúžiť na vzdelávacie aktivity a veľmi dobre si uvedomujeme, že nie je vždy v silách jednotlivca o takúto podporu požiadať spoločnosť, ktorá projekt vyhlási. Preto som sa v Univerzitnej nemocnici Bratislava rozhodol vytvoriť transparentný systém, ktorí uchádzačom pomôže so žiadosťami o granty a tiež bude aktívne kooperovať so spoločnosťami, ktoré ponúkajú rôzne grantové projekty pre zdravotníkov. Veľmi mi záleží na tom, aby všetci naši zdravotníci mali rovnaký prístup k vzdelávaniu, ktoré je častokrát finančne veľmi náročné, ale prostredníctvom grantov dostupné pre všetkých,“ dodal Alexander Mayer.

Všetky žiadosti, otázky prípadne vyhlásené grantové projekty o ktoré máte záujem posielajte na e.mail: martin.lach@unb.sk, tel. číslo: 0948 208 410, nachádza sa v kancelárii č. 311 na riaditeľstve UNB. Mgr. Martin Lach je v súčasnosti koordinátorom grantových projektov, má na starosti prijímanie žiadostí a rozvíjanie spolupráce so spoločnosťami, ktoré ponúkajú granty aj na medzinárodnej úrovni.