Gynekologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie poliklinika, č. dv. 214, 214/A

Lekári:

Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., Doc. MUDr. Karol Plank, CSc., MUDr. Ľubomír Turkota, PhD., MUDr. Alexandra Krutáková, MUDr. Peter Hrúzik, MUDr. Dominika Štuková, MUDr. Matej Ondrejka, MUDr. Peter Kleskeň, CSc., MPH, MUDr. Peter Hrúzik, CSc., MUDr. Lucia Bořucká/ MUDr. Eliška Lacková, PhD.

Sestrička:

Jana Pálová

Tel.č:

02/ 59 54 2423

ambulancia materno-fetálnej medicíny