Gynekologická ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie poliklinika, č. dv. 215

Lekári:

MUDr. Zoltán Jány, Doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc., MUDr. Martin Valent, MUDr. Eva Rukavicová, MUDr. Jozef Pružinec, MUDr. Eva Koričanská, MUDr. Dušan Mašura, MUDr. Dušan Mašura

Sestrička:

Ladislava Maradová

Tel.č:

02/ 59 54 2424