Gynekologická ambulancia IV. , onkogynekologická a urogynekologická poradňa

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej poliklinky, č. dv. 58

Lekári:

MUDr. Milan Papcún, Doc. MUDr. Ivan Hollý, CSC.,
MUDr. Barbara Spodniaková, MUDr. Jozef Španka, Doc. MUDr.Mikuláš Redecha, PhD, MUDr.Maroš Suchánek, PhD
MUDr.Hederlingová

Sestrička:

Darina Kollerová

Tel.č:

02/ 48 234 762
odbery denne 7:00 - 8:00, obed 12:0 – 12:30