Gynekologická ambulancia V. , ambulancia pre rizikovú graviditu a urogynekológiu

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 55

Lekári:

Prof.MUDr.J.Záhumenský, PhD, Doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.,
MUDr.Petra Oťapková, PhD, MUDr. Peter Papcun, PhD, MUDr.Lučanová

Sestrička:

Miroslava Tóthová

Tel.č:

02/ 48 234 761
7.00 - 8.00 odbery + príprava ambulancie
12.00 - 12.30 obedová prestávka
14.00-15.30 administratíva, dezinfekcia