Gynekologická I. príjmová a konziliárna

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polkliniky, č. dverí 53

Lekári:

MUDr. Jozef Španka
Doc.MUDr.Martin Šimko,CSc
MUDr.Peter Hrabčák
MUDr.Marián Oros
MUDr.Vladimír Ďuračka

Sestrička:

Andrea Zlámalová

Tel.č:

02/ 48 234 764