Gynekologické USG

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 59

Lekári:

MUDr. Ľuboslava Petrová, PhD., MUDr. Martin Foltín, PhD., MUDr. Marek Dráb, PhD., , doc.MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.,
Prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. , MUDr. Sečanský, MUDr.Kunochová

Sestrička:

Paula Miškove

Tel.č:

02/ 48 234 769
Prestávka 12.00 - 12.30
Objednávanie denne 7.30 - 8.30