Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika prízemie, č. dv. 22

Lekári:

doc. MUDr, Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Andrej Havalda, PhD., MUDr. Rastislav Sysák, PhD., MUDr. Emil Scholtz, MPH., MUDr. Némethová Bibiana, MUDr.Zuzana Kosibová

Sestrička:

Jaroslava Jančovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2549
  7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
  12.30 – 13.00 prestávka na obed
  15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia