Gynekologicko - pôrodnícka kardiotokografická ambulancia, konziliárna USG ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika prízemie č. dverí 1

Lekári:

MUDr. Zuzana Václavová

Sestrička:

Irena Borovská

Tel.č:

02/ 68 67 2528

Lekári sa striedajú